Konference na téma „Co je rovnost?“

Úřad Vlády ČR zve na konferenci projektu „To je rovnost„, která se uskuteční 20.4.2017 od 9:00 do 16:00 hodin v prostorách kavárny Etnosvět, Legerova 40, Praha 2.

Konference je závěrečnou akcí projektu „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života“, Programu CZ13 – Rovné příležitosti žen a mužů a mediální kampaně To je rovnost, které jsou podpořené grantem z Norska. Výstupy projektů budou prezentovány v první části programu.

Konferenci zahájí 1. náměstek norského velvyslanectví v Praze Frank Arne Johansen.

Program a registrace: macounova.klara@vlada.cz