Konference: Aktuální trendy v předškolní péči o děti do 3 let

S novelou školského zákona přichází i celospolečenská debata, zda patří dvouleté děti do mateřských škol.
Toto téma se dotýká nejen samotných dětí, ale přináší s sebou také zásah do možností slaďování rodinného a pracovního života rodičů a v neposlední řadě pak nové výzvy pro provozovatele zařízení zajišťujících péči o děti.
Family and Job, z. s. pořádá konferenci, která má vzbudit celospolečenskou debatu, seznámit účastníky s trendy ze zahraničí a propojit stávající provozovatele zařízení pro děti předškolního věku (dětské skupiny, mikrojesle, mateřské školy, a další)

Konference se koná 7.11.2017

od 13 do 18 hodin

Na konferenci vystoupí se svými příspěvky

Trendy péče o děti do 3 let v Evropě (diskusní panel mezinárodního projektu ProChil)

moderuje Ing. Štěpána Těžká, Family and Job z.s.

  • Karel de Grote Hogeschool Belgie
  • Brudhammar Förskola Švédsko
  • Montessori Klub Kladno
  • Asistell servicios asistenciales Španělsko
  • MBM Training and Development Center Anglie
  • Playing Řecko

Chceme poznat svět – nahlédnutí do Montessori jesliček

  • Mgr. Dita Dlouhá, ředitelka Montessori ČR

Aktuální koncepce rodinné politiky ČR – zaměřeno na předškolní péči

  • Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová, vedoucí oddělení koncepce rodinné politiky MPSV

Děti do tří let nepatří ani do školky, ani do jeslí, ale do náruče mámy

  • PhDr. Marek Herman, pedagog

Konferenci moderuje Petra Kubálková