Realizovali jsme audit na FEL ČVUT

V roce 2022 byla naše společnost vybrána pro realizaci genderového auditu na FEL ČVUT. Cílem zakázky bylo připravit fakultu na čerpání dotací z programu Horizon.

V rámci projektu bylo realizováno:

  • dotazníkové šetření v angličtině a češtině mezi pracujícími na vědeckých i nevědeckých pozicích;
  • dotazníkové šetření v angličtině a češtině mezi studujícími
  • fokusní skupiny
  • analýza dokumentů, směrnic, pravidel i akčních plánů nejen FEL, ale i ČVUT
  • tvorba akčního plánu pro FEL ČVUT

Celý audit včetně představení závěrů, doporučení a akčního plánu trval osm měsíců. Jeho závěry jsou nyní používány pro aktualizaci Strategie ČVUT.