Audit a Akční plán pro NG Praha

Od září do prosince 2023 jsem realizovali audit rovných příležitostí žen a mužů (genderový audit) v Národní galerii Praha.

Kromě auditu rovných příležitostí (genderový audit) jsme zpracovávali i návrh Akčního plánu rovných příležitostí na roky 2023 – 2027. Audit využil následných metod:

  • Fokusní skupiny;
  • Polostrukturované rozhovory;
  • Analýza dokumentů;
  • Anonymní dotazníkové šetření.

První opatření, které se NGP rozhodla zapracovat bylo sjednocení nároků na práci z domova a změna procesu interního pracovního hodnocení. Obě opatření jsou součástí Akčního plánu rovných příležitostí dle požadavků Evropské komise pro čerpání prostředků na vědu a výzkum z programu Horizon 2020.

Auditní tým: Mgr. Petra Kubálková, Mgr. Alena Králíková