C2C NETWORKING

vytvoříme inspirativní prostředí pro sdílení praxe


Organizujeme odborné a síťovací akce na klíč!

NAŠE NABÍDKA

Nabízíme uspořádání konferencí a seminářů na klíč a to jak pro firemní klientelu, tak pro neziskový sektor zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů a slaďování práce a rodiny. C2C Solutions Group umí sestavit program a vytipovat opravdu zajímavé panelisty a panelistky. Spolupracujeme s neziskovou organizací cats2cats, která síťuje a propojuje ženy z různých oborů a to jak firemních klientů, tak neziskového sektoru. Máme nejnovější informace z oboru a umíme doporučit akce, které za to stojí. Umíme propojit s partnery a dodavateli pro realizaci společných programů a aktivit.