C2C NETWORKING

propojíme vás a najdeme partnery


Přinášíme klientům bohatou nabídku různých typů akcí.

Organizujeme konference a setkání, kde můžete sdílet vaše zkušenosti a praxi a porovnat se s leadry dobré praxe na pracovním trhu.

NAŠE NABÍDKA

Nabízíme uspořádání konferencí a seminářů na klíč a to jak pro firemní klientelu, tak pro neziskový sektor zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů a slaďování práce a rodiny. C2C Solutions Group umí sestavit program a vytipovat opravdu zajímavé panelisty a panelistky.

Spolupracujeme s neziskovou organizací cats2cats o.s., která síťuje a propojuje ženy z různých oborů a to jak firemních klientů, tak neziskového sektoru.

Máme nejnovější informace z oboru a umíme doporučit akce, které za to stojí.

Umíme propojit s partnery pro realizaci společných programů a aktivit.