Začali jsme koncepčeně spolupracovat se společností Elfium s.r.o. na projektech, které obsahují a personální/genderový audit .

Naši experti a expertky jsou zde v pozici konzultantů při realizaci auitů a reauditů. Zároveň mentorujeme expertní tým společnosti, aby byl tým schoppný realizovat audity bez zbytečných stereotypů či etických přešlapů.