Konference EOED Prague 2013 alias (Partnerships for Equal Opportunities and Economic Development) realizovalo sdružení ve spolupráci s C2C Solutions Group a Vysoké školy ekonomické Praha. Cílem konference bylo otevřít diskuzi nad mikro financemi a mikro investicemi do podnikání žen.

Mezinárodní konference na akademické půdě se konala 12. září 2013. Konference dokázala zaujmout a přitáhnout lidi z mnoha oborů od neziskových organizací až po podnikatelský sektor, včetně zástupců a zástupkyní bank a otevřela diskuzi na téma možnosti podpory podnikání žen v ČR jako společensky odpovědného rozvoje a vznik mikrofinanční instituce v ČR. Sdružení cats2cats v tuto chvíli vyjednává s MPSV a MPO o možnostech vzniku a financování micro finanční organizace.

2. ročník konference EOED Prague 2014 se konala 25. září 2014. Konference představila zkušenosti s mikrofinancováním z Chile, Mexika a Maroka. Do panelu zasedla také zástupkyně Evropksého investičního fondu, který v rámci EU pomáhá rozjíždět podnikatelské záměry napříč Evropou. Program Progress, který mikrofinance podporuje, zatím nemá v ČR partnera, který by mohl čerpat tyto dotace. Věříme, že v roce 2015 již přineseme zprávy o prvních podpořených projektech.

Více informací EOED Prague – Partnership fro Equal Opportunities and Economic Development