Konference má ambici rozjet mikrofinancování v ČR podle vzoru latinské Ameriky s dostupnými prostředky a nástroji v rámci Evropské unie. Každoročně spolupořádáme konferenci, která diskutuje možnosti podpory podnikání v ČR s účastí zahraničních expertů a expertek.

Mezinárodní konference se konala 25. září 2014. Do panelů druhé ročníku zasedli experti a expertky ze Španělska, Velké Británie, Chile, Mexika, Polska, Maroka a zástupkyně EU. Za českou stranu pak Alena Křížková (vědecká pracovnice Akademie věd ČR), Petr Očko (ředitel fondů MPO), Michaela Čapková (ředitelka GLE o.p.s.), Martin Kučera (náměstek EU fondů MPSV), Roman Šiser (Česká inovace), Lucie Mádlová (A-CSR), Ivana Petříčková (Business Leaders Forum), Petr Manda (ČSOB), Markéta Havlová (CzechInvest), Tomáš Havrda (ICA Centre) a další.

Více informací EOED Prague – Partnership fro Equal Opportunities and Economic Development