Zapojili jsme se do mentoringu v projektu Objev svůj hlas“ neziskové organizace Aperio

Program je určen sólo rodičům, kteří chtějí změnit něco ve svém okolí, pro ně a komunitu kolem. Cílem je pomoci s realizací nápadů a projektů. Program nabízí mentoring, poradenství, koučování a individuální konzultace s mentorkami a závěrečné síťovací setkání. Projekt běží od roku 2023. Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund. Do projektu vstoupilo 6 sítí (minimálně dva rodiče) z celé České republiky. Mentorkou za naší organizaci je Petra Kubálková, která převzala patronát nad dvěma projekty.

Projekt Objev svůj hlas je pokračováním projektu z roku 2022 – Sama ale silná.

Prvním z nich je tým Tomáš Firla (vedoucí projektu) a Kateřina Felcmanová. jejich snem je založit komunitní dům pro rodiny s dětmi s různými omezeními. Vzorem je Holandsko, kde existuje systém družstevních komunitních domů, kde bydlí rodiny s dětmi, které potřebují různý stupeň péče. Tomáš sám má velice vážně postiženého syna a jeho motivací je obava o jeho život v okamžiku, kdy on nebude moci.

Druhý projekt v péči mentorky má téma první pomoci – Dej šanci životu. Dohromady se daly sólo matky: Monika Štokrová, Jitka Klezlová Rydvalová (vedoucí týmu) a Simona Vernerová. Během projektu tým vytvořil web a zrealizoval první kurzy pomoci, které cílí na rodiče i děti. Během mentoringu tým zvládl realizovat prvních deset kurzů.