C2C Solutions Group s.r.o. a jeho tým zpracovalo dokument Genderové senzitivní analýza školství v regionech Mladoboleslavsko, Semilsko, Jablonecko, Liberecko a Českolipsko.

Cílem projektu je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.Je určený pro vedení škol a vzdělávacích institucí. Cílová skupina je 20 zaměstnavatelů. Prokjekt je evidován pod číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003137.  Realizátorem projektu je společnost Služby a školení MB.

Genderově senzitivní analýza školství

 

Odkaz na projekt http://www.sskolemb.cz/cs/horni-menu/pro-ucitele/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu-ve-vzdelavacich-institucich/