Andrea BuldrováKonzultantka

Andrea s námi začala úzce spolupracovat v roce 2021. Andrea více než 7 let pracoval jako obchodní koučka v technologickém a spotřebním průmyslu, kde rozvíjela HR programy, podporovala proces onboardingu. Vedle školicích aktivity a působila jako mentorka pro prodejce a manažery v organizacích.

Nyní, když se posouvá v kariéře do oblasti genderového auditu. Její přednostmi jsou schopnost hodnotit vnitřní procesy a struktury společností ve vztahu k politikám genderové rovnosti.

V roce 2021 se podílela na auditu společnosti SITM Plzeň a byla editorkou stínové zprávy Ženy a česká společnost.