Jaroslava Devine MildorfKonzultantka, genderová expertka

Jarka začala pracovat v oblasti rovných příležitostí žen a mužů spolu s Petrou již v roce 2008 a spolu s ní vytvořila první metodiku genderového auditu v rámci projektu ProEquality pod Otevřenou společností o.p.s. Je certifikovanou expertkou v oblasti genderu a práva. Lektorkou pro oblast auditu gender/práce a rodiny. Absolvovala genderová studia. Specializuje se na institucionální zajištění rovných příležitostí žen a mužů a oblast slaďování.

Podílela se na genderových auditech ve společnostech: IKEA Zličín, IKEA Brno, IKEA Hanim, IBM, Stanley Black and Decker, Česká spořitelna, Městský úřad Sokolov, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, FEL ČVUT, ČVUT, Univerzity v Plzni a mnoha dalších.