Petra KubálkováCEO, konzultantka

Je lektorkou a genderovou expertkou. Od roku 2004 se věnuje tématu rovných příležitostí žen a mužů a od roku 2006 auditům.Vede neziskovou organizaci cats2cats síťující ženy a v roce 2012 založila konzultační společnost C2C Solutions Group. Externě spolupracuje nebo spolupracovala se společnostmi APERIO a Centrum ProEquality při Otevřené společnosti o.p.s. a řadou dalších firem a organizací na pozici genderové expertky. Vystudovala Informační studia a knihovnictví na FF UK.

Je organizátorkou a hybatelkou myšlenky microfinancí v ČR pro místní podnikatele a podnikatelky. Pod jejím vedením byly uspořádány již dva ročníky konference EOED Prague.

Oblasti: C2C Networking, Education, Consulting, Travel, Microfinance