O NÁS

kdo jsme, náš tým a zásady

Profesionální systémová řešení v oblasti diverzity v personálním managementu

Naše společnost C2C Solutions Group s.r.o. sdružuje expertky a experty, kteří se dlouhodobě věnují oblasti diverzity a uplatňování konceptu v praktickém managementu lidských zdrojů, age managementu, oblasti rovných příležitostí žen a mužů a posilování postavení žen ve společnosti.

Poradenský servis

Naše poradenství  ocení zejména soukromé firmy, neziskové organizace, orgány státní správy a vzdělávací instituce. Poskytujeme své poradenské služby orgánům veřejné správy především s ohledem na uplatňování Genderu jako nástroje pro formulaci a analýzu dílčích politik.

Neziskové organizace

Své služby a konzultace nabízíme i pro neziskové organizace. Spolupráci při projektové práci ocení zvláště ty organizace, které čerpají finanční prostředky pro svou činnost z Evropských strukturálních fondů.

Komplexní výukové programy

Dodáme vám komplexní výukové programy pro všechny typy vzdělávacích institucí a zároveň spolupracuje s vybranými specializovanými pracovišti na vlastním výzkumu.

NÁŠ TÝM SLEDUJE NEJNOVĚJŠÍ TRENDY

Jako specialisté v oboru nabízíme svým klientům zkušenostmi ověřenou kombinaci odborného know how a kvalitního řízení procesů s orientací na oblast tzv. chytrých investic do lidských zdrojů, které zaměstnavatelům přinášejí četné finanční úspory a výhody.

Naše zásady

Společenská odpovědnost

Naše společnost se hlásí ke konceptu společenské odpovědnosti. 55 % zisku je investováno zpět do podniku.
Společnost C2C Solutions Group s.r.o. je členkou Asociace společenské odpovědnosti A-CSR.

Věk se neříká

Naše společnost se hlásí k Manifestu Věk se neříká, který směřuje proti věkové diskriminaci. V našich zakázkách nabíráme experty a expertky bez ohledu na věk. Zajímají nás pouze znalosti a dovednosti.

a-csr_logo_200x85Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je nezávislou a otevřenou platformou pro všechny, kteří mají zájem měnit pohled na současné pojetí společenské odpovědnosti.

cats2cats

Ze zisků podporujeme neziskovou organizaci cats2cats, která se věnuje podpoře žen a networkingu. Věříme, že investovat do žen a jejich snů se vyplatí celé společnosti.

PŘIDEJTE SE K NÁM