O NÁS

náš tým a naše zásady

Profesionální systémová řešení pro podporu diverzity na pracovišti a v personálním managementu

Naše společnost C2C Solutions Group s.r.o. sdružuje expertky a experty, kteří se dlouhodobě věnují oblasti genderu, diverzity a uplatňování konceptu rovných příležitostí na trhu práce, v managementu společností, age managementu, slaďování osobního a pracovního života a posilování postavení žen ve společnosti.

Poradenský servis

Naše poradenství  ocení zejména soukromé firmy, neziskové organizace, orgány státní správy a vzdělávací instituce. Poskytujeme své poradenské služby především s ohledem na uplatňování genderu jako nástroje pro formulaci a analýzu dílčích politik.

Vědecké organizace

Své služby a konzultace nabízíme i pro vědecké, vzdělávací, technologické a neziskové organizace. Spolupráci při projektové práci ocení zvláště ty organizace, které čerpají finanční prostředky pro svou činnost z Evropských strukturálních fondů nebo se chystají podat grant pro oblast vědy a výzkumu do programu Horizon.

Komplexní program nebo audit

Dodáme vám komplexní výukové programy pro všechny typy vzdělávacích institucí. Zrealizujeme audit včetně kvalitativního a kvantitativního výzkumu a kromě zprávy popisující stav zpracujeme i návrh opatření (Equality plan).

NÁŠ TÝM SLEDUJE NEJNOVĚJŠÍ TRENDY v oblasti HR

Jako specialistky v oboru nabízíme svým klientům zkušenostmi ověřenou kombinaci odborného know how a kvalitního řízení procesů s orientací na oblast tzv. chytrých investic do lidí a znalostí, které zaměstnavatelům přinášejí četné finanční úspory a výhody.

Kromě genderové expertízy má každá z členek týmu i další odborný překryv – media, marketing, policy, vzdělávací programy, interní procesy a řadu dalších zkušeností.

Naše zásady

Společenská odpovědnost

Naše společnost se hlásí ke konceptu společenské odpovědnosti. Pro nás to znamená, že 25 % ze zisku je investováno zpět do firmy a našich lidí. Udržitelnost a férovost je pro nás důležitá.

Věk se neříká

Naše společnost se hlásí k Manifestu „Věk se neříká“, který směřuje proti věkové diskriminaci. V našich zakázkách nabíráme experty a expertky bez ohledu na věk a rodinné postavení. Zajímají nás pouze znalosti a dovednosti.

a-csr_logo_200x85Naše auditorky jsou řádnými členkami Genderové expertní komory ČR. Členství je garancí znalosti genderových a feministických studií.

a-csr_logo_200x85Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je nezávislou a otevřenou platformou pro všechny, kteří mají zájem měnit pohled na současné pojetí společenské odpovědnosti.

Pravidelně finančně i znalostně podporujeme projekty a aktivity neziskové organizace cats2cats, která se věnuje podpoře žen. Věříme, že investovat do žen a jejich snů se vyplatí celé společnosti.

POPTEJTE NAŠE SLUŽBY