Důvěřují nám

Audit

Realizace auditu a zpracování plánu rovnosti na roky 2023-2027.

Konzultace

Vytvoření oddělení Client Services, zpracování politiky CSR.

Audit

Realizace auditu a zpracování plánu rovnosti na roky 2022-2027 pro SITM Plzeň.

Konzultace

Konzultace pro projekt EWA - Empowering Women in Agrifood a mentoring.

Mentoring

Mentoring v projektech pro sólo rodiče.

Audit

Realizace auditu a zpracování plánu rovnosti na roky 2023-2027.

Vzdělávání

Vzdělávání na téma work-life-balance a studijní materiály k tématu.

Konzultace

Konzultace na téma mikrofinancí a podnikání žen. Sdílení zkušeností z projektů.

Vzdělávání

Vzdělávání a zpracování manuálu pro zaměstnavatele.

Mentoring

Mentoring v projektech GENDERIADA.

Audit

Mentoring pro auditory společnosti a zpracování metodik.

Konzultace

Konzultace pro projekt EIT Food Hub Czechia.

Konzultace

Realizace projektu na téma age managementu a mediální kampaň “Věk se neříká”.

Vzdělávání

Konzultace a popularizační texty na téma gender a feminismus.

Konzultace

Konzultace oblasti work-life-balance a moderace akcí.

Audit

Genderový audit, zpracování plánu rovnosti a konzultace k přípravě navazujícího projektu. Spolupráce s Aperio.

Audit

Genderový audit a zpracování plánu rovnosti. Spolupráce s M.C. Triton.

Konzultace

Konzultace na téma work-life-balance v lázeňském provozu. Spolupráce s M.C. Triton.

Konzultace

Konzultace v oblasti kvality služeb, projektového managementu v IT.

Vzdělávání

Konzultace a vzdělávání pro projekt VOL Gender.

Konzultace

Konzultace a popularizační texty na téma gender a feminismus.

Vzdělávání

Semináře na téma rovných příležitostí žen a mužů a vzdělávací materiály. 

Vzdělávání

Semináře na téma rovných příležitostí žen a mužů a vzdělávací materiály. 

Mentoring

Mentoring pro oblast realizace genderových auditů. Podpora v oblasti lobbyingu.

Networking

Příprava programu pro výměnu podnikatelek Čína - ČR.

Audit

Realizace auditu a vzdělávání ve spolupráci s Aperio.

Audit

Realizace auditu, programu DIVERZITA a vzdělávání ve spolupráci s EuroProfis.

Audit

Audit rovných příležitostí žen a mužů a tvorba plánu rovnosti - Rieder beton.

Audit

Audit rovných příležitostí žen a mužů a tvorba plánu rovnosti - Rieder beton.

Konzultace

Semináře na téma rovných příležitostí žen a mužů a vzdělávací materiály. 

Konzultace

Konzultace, mentoring, projektový management.

Konzultace

Konzultace na téma genderu, diverzity a rovných příležitostí. MÚ Slaný, lázeňství (Mariánské lázně, Lázně Jáchymov).

Konzultace

Konzultace na téma genderu, diverzity a rovných příležitostí.

Audit

Audit rovných příležitostí žen a mužů a tvorba plánu rovnosti - Zátkovy těstoviny.

Konzultace

Konzultace na téma genderu, diverzity a rovných příležitostí.

Výzkum

Genderově senzitivní analýza školství v regionech a gender expertíza pro projekt.

Konzultace

Konzultace na téma podnikání žen, podklady pro studie a příklady z praxe.

Konzultace

Partnerská spolupráce při pořádání konferencí.

Vzdělávání

Konzultace a popularizační texty na téma gender a feminismus.

Konzultace

Realizace akce Kongres žen 2015 na téma Ženy a média.

Vzdělávání

Semináře na téma rovných příležitostí žen a mužů, studijní materiály.

Networking

Na klíč zpracovaná studijní cesta do Berlína a Londýna. Na základě zkušeností vznikl Open House.

Networking

Realizace mezinárodní konference ICJW (nternational Council of Jewish Women) v Praze. 

Audit

Realizace auditu rovných příležitostí žen a mužů a vzdělávání.

Vzdělávání

Semináře na téma rovných příležitostí žen a mužů a vzdělávací materiály. 

Konzultace

Konzultace a popularizační texty na téma gender a feminismus.

Vzdělávání

Semináře na téma rovných příležitostí žen a mužů a vzdělávací materiály. 

Vzdělávání

Semináře na téma rovných příležitostí žen a mužů a vzdělávací materiály. 

Vzdělávání

Semináře na téma rovných příležitostí žen a mužů a vzdělávací materiály. 

Konzultace

Semináře na téma rovných příležitostí žen a mužů a vzdělávací materiály.