concepts 2 create equality

Pomůžeme vám stát se bohatší dodržováním férového a zdravého pracovního prostředí

Služby

AUDITY

Realizujeme genderové audity a audity diverzity a rovných příležitostí. Na základě auditu vytváříme plány rovných příležitostí. Zpracujeme vám i re-audit.

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání firem, organizací i jednotlivců v oblasti rovných příležitostí, diverzity a CSR. Jednotlivcům v rámci ucelených projektů nabízíme služby mentoringu.

NETWORKING

Realizace konferencí, setkání a vzdělávacích zahraničních cest na klíč. V rámci našich služeb nabízíme tvorbu studijních cest do zahraničí

PORADENSTVÍ

Vytváříme manuály, příručky, metodiky. Pomůžeme s nastavením procesů, máme zkušenosti s change managementem a interní komunikací

VÝZKUM

Nabízíme zpracování analýz, návrhy dotazníkových šetření a zpracování stínových zpráv. Navrhování systémových změn v oblasti genderu a diverzity.

Blog

Aperio projekt Objev svůj hlas.

Zapojili jsme se do mentoringu v projektu „Objev svůj hlas“ neziskové organizace Aperio, což je  navazující projekt úspěšného programu z roku 2022 – Sama ale silná. Program byl určen sólo rodičům, kteří chtějí změnit něco ve svém okolí, pro ně a komunitu kolem. Cílem bylo pomoci s realizací nápadů a projektů. Sítě získaly mentoring, poradenství, koučování a […]

Audit rovných příležitostí pro NGP.

Od září 2023 do prosince 2023 jsem realizovali audit rovných příležitostí žen a mužů (genderový audit) v Národní galerii Praha (NGP). Kromě auditu rovných příležitostí (genderový audit) jsme zpracovávali i návrh Akčního plánu rovných příležitostí na roky 2023 – 2027. Pro realizaci audity byly využity následující metody: Fokusní skupiny Polostrukturované rozhovory Analýza dokumentů Dotazníkové šetření Plán […]

Audit a Akční plán pro FEL ČVUT

V roce 2022 byla naše společnost vybrána pro realizaci genderového auditu na FEL ČVUT. Audit se, kromě jiného, opíral o Akční plán ČVUT, který byl následně upraven. Cílem zakázky bylo připravit fakultu na čerpání dotací z programu Horizon 2020. Zakázka byla obohacena o dotazníkové šetření mezi studujícími bakalářských, magisterských a doktorandských oborů. V rámci projektu […]

Aperio - Sama ale silná

Zapojili jsme se do mentoringu v projektu „Sama, ale silná“ neziskové organizace Aperio Cílem je pomoci ženám prosadit se v technickém oboru a je určen sólo matkám ze Středočeského a Ústeckého kraje. V roce 2020 bylo do projektu zapojeno přes dvacet žen, které se nebojí změny a chtěly by pracovat v perspektivních oborech označovaných jako  STEM, kam patří vědecké obory, technologie, […]

CS a CSR pro VISIBILITY Digital

Nezávislá digitální agentura VISIBILITY DIGITAL nás oslovila s projektem vybudovat nové oddělení client services pro velké klienty, kterými jsou například Euromedia (Luxor, BookTok a Knižní klub), Provident nebo nově Avon. Projekt začal na zelené louce. V rámci projektu jsme nastavovali procesy, pravidla, způsob komunikace, ale také personální politiku a hledání nových telnetů. Dostali jsme také volnou […]

Partnerství s EIT Food Czechia

Stali jsem se partnerem EIT Food Czechia a již druhým rokem spolurealizujeme aktivity pro českého partnera mezinárodního consorcia. Za Českou republiku získala VIP postavení Vysoká škola chemicko-technoligická pod vedením Prof. Ing. Jany Hajšlové a realizuje aktivity již třetím rokem. Naše role spočívá v obsahové přípravě Innovation Prize, vyhledávání mentorů a scountingu  agri-food start-upů.   Informace o projektu EIT Food je […]

Jak pracujeme?

Používáme vlastní metodiku pro realizaci služeb, kterou flexibilně upravujeme podle potřeb, ale vždy s zřetelem na férovost a transparentnost. 

1

Analýza

Zakázky a projekty realizujeme vždy ve spolupráci s klientem. Naše nabídka vychází s desk research.

2

Design zakázky

Na základě sebraných informací a po diskuzi s klientem o jeho potřebách navrhujeme strukturu zakázky a postup řešení.

3

Realizace

Realizaci zakázky monitorujeme a průběžně vyhodnocujeme spolu s klientem a případně ohledem na domluvenou cenu. 

4

Komunikace

Ne všechny projekty běží hladce, snažíme se podpořit klienta pokud je v úzkých, otevřeně komunikujeme o nových výzvách v projektu.

5

Splnění zadání

Před odevzdáním zakázky se uskuteční setkání, kde je ověřeno, že realizace zakázky splnila očekávání. 

6

Akceptace

Pomáháme výsledky zakázky komunikovat směrem k vedení, stakeholderům nebo zaměstnancům a zaměstnankyním.

7

Spokojený klient

Spolupracujeme s velkými korporacemi i začínajícími podnikateli a vždy chceme aby výsledky naší spolupráce byly přínosem.

C2C Solutions Group

Co nás odlišuje a proč si vybrat právě nás?

Máme výsledky a umíme je komunikovat. Vzděláváme se, inovujeme služby a inspirujeme se v zahraničí. Naše návrhy řešení jsou akceptovatelné a realizovatelné. Kvalita služeb je pro nás klíčová a je naší konkurenční výhodu. Chceme být vaším dlouhodobým partnerem na cestě k úspěchu a vaše potřeby stavíme na první místo.

Jsme experti na genderovou rovnost s více jak 10 lety zkušeností ve výzkumu, analýze a poradenství v oblasti diverzity a inkluze. Realizujeme projekty EU, pracujeme pro nadnárodní organizace i české organizace. 

Domluvte si konzultaci

Můžeme spolu navrhnout služby na klíč. Najít financovaní pro komplexnější HR projekt nebo vám můžeme doporučit vhodného dodavatele pro vaše firemní nebo osobní vzdělávání. První konzultace je nezávazná a je zdarma.