Audit a Akční plán pro SITM Plzeň

Společnost C2C Solutions s.r.o. nabízí zpracování genderových auditů a plánů rovnosti. V roce 2022 byla naše společnost vybraná pro realizaci auditu pro organizaci Správa informačních technologií města Plzně (SITM Plzeň).

Kromě auditu rovných příležitostí (genderový audit) jsme zpracovávali i návrh Akčního plánu rovných příležitostí na roky 2022 – 2027. Audit byl modelován přímo na míru organizace a skládal se z fokusních skupin, polostrukturovaných rozhovorů, analýzy dokumentů a anonymního dotazníkového šetření.

Rozsah šetření:

Cílem auditu bylo připravit Akční plán rovných příležitostí dle požadavků Evropské komise pro čerpání prostředků na vědu a výzkum z programu Horizon 2020.

Naši zprávu si můžete přečíst na webu zde: https://www.sitmp.cz/o-nas/

Auditní tým: Mgr. Petra Kubálková, Ing. Andrea Buldrová

Kategorie