Audit a akční plán pro NG Praha

Od září 2023 do prosince 2023 jsem realizovali audit rovných příležitostí žen a mužů (genderový audit) v Národní galerii Praha (NGP). Kromě auditu rovných příležitostí (genderový audit) jsme zpracovávali i návrh Akčního plánu rovných příležitostí na roky 2023 – 2027.

Pro realizaci audity byly využity následující metody:

První opatření, které se NGP rozhodla zapracovat bylo sjednocení nároků na práci z domova a nástroje na slaďování pracovního a soukromého života, proces interního pracovního hodnocení a podpora vstřícného a respektujícího pracovního prostředí.

Všechna opatření jsou součástí Akčního plánu rovných příležitostí dle požadavků Evropské komise pro čerpání prostředků na vědu a výzkum z programu Horizon 2020.

"Se společností C2C Solutions Group s.r.o. jsme v roce 2023 realizovali genderový audit, jehož součástí byl i interní průzkum rovných příležitostí mezi zaměstnanci*kyněmi Národní galerie v Praze. Pomohla nám připravit akční plán genderové rovnosti (GEP) a doporučila další kroky, které bychom mohli realizovat. Spolupráce s Petrou Kubálkovou a jejími kolegyněmi byla profesionální a velmi přínosná. Oceňuji jejich otevřený přístup k problematice a odborné znalosti. Zaměstnanci*kyně ocenili možnost otevřené diskuze a profesionální vedení." - Alice Ušelová, NGP

Auditní tým: Mgr. Petra Kubálková, Mgr. Alena Králíková

Kategorie