Expertíza a nabídka služeb

Genderový audit

Genderový audit představuje nástroj zhodnocení stavu personální a firemní politiky z pohledu respektu k rovnosti, diverzitě a férovosti. Identifikuje v organizaci stavu existujících nebo latentních forem diskriminace a nerovností. Slouží především k identifikaci oblastí, které vyžadují změnu. 

Genderové audity (audity rovných příležitostí nebo diverzity) mohou být prováděny také za účelem zpracování plánů genderové rovnosti, které jsou od roku 2022 podmínkou k účasti v programu Horizont Evropa, a od roku 2023 také pro účast v programech Grantové agentury České republiky.

Námi zpracované audity se řídí metodikou „Standard genderového auditu“ akceptovanou Úřadem vlády ČR a námi rozvíjenou od roku 2008.

Cena je stanovena podle velikosti organizace a navržené metodiky

Konzultace a poradenství

Konzultace a poradenství nabízíme firmám, které mají již stanovené plány rovnosti, nebo strategii pro podporu rovných příležitostí, diverzity nebo udržitelnosti (CSR). Pokud takový plán neexistujeme, doporučujeme využít služby auditu následně realizovat další kroky.

V rámci poradenství zpracováváme například re-audity, tvorbu metodik, interních vzdělávacích materiálů, příruček, publikací ale také nastavení firemních procesů. Pomáháme v oblasti diverzity, genderu, udržitelnosti a CSR. První konzultace o potřebách je zdarma.

Cena je stanovena na základě hodinové sazby nebo rozsahu díla.

Studijní cesty

Věříme, že nejvíce se člověk naučí během studijní cesty, když potká své protějšky z jiných zemí a může sdílet svoje zkušenosti. Na klíč připravujeme realizaci studijních cest pro neziskové organizace i firmy. Umíme také připravit a domluvit pouze program cesty a zbytek necháme na vás. Specializujeme se na cesty na téma: women empowerment, sdílení zkušeností v oblasti inovací v neziskovém sektoru, udržitelnosti a rozvoj lokalit, regionů a komunity.

V rámci zakázky zajistíme program podle požadavků, kulturní a poznávací aktivity, cestovní plán včetně ubytování, letenek a pojištění. V případech, že je cesta organizované v angličtině zajišťujeme i služby delegáta. V jiných případech hledáme lokální průvodce.

Pořádáme také vlastní konference a networkingové akce, kam Vás srdečně zveme, sledujte náš Blog.

Cena je stanovena na základě požadavků klienta.

Partnerství v projektech

Naše spolupráce nekončí pouze službou. Často nahrazujeme supervizory v projektech zaměřených na gender, rovné příležitosti a udržitelnosti.

Dbáme na kvalitu partnerství a poradenství v projektech a vybíráme takové členy týmu, aby odpovídali požadavkům a záměru projektu. Partnerství nabízíme v oblasti genderu, diverzity, udržitelnosti (CSR), a start-upů. 

Tým pro oblast genderu a rovných příležitostí je součástí Genderové expertní komory ČR

Cena je stanovena na základě měsíční sazby.

Vzdělávání a mentoring

Nabízíme semináře a workshopy na klíč. V rámci vzdělávacích aktivit zpracováváme studijní materiály a testy. Každý kurze je upraven na prostředí v kterém klient působí. Používáme příklady z praxe a kurzy stavíme tak, aby byly co nejblíže ekosystému, který klienti znají. Nabízíme celodenní i půldenní verze. 

Mentoring realizujeme převážně pro ženy, které se přihlásí do programů neziskových organizací. Mentoring je službou kterou nenabízíme individuálně. Jsme schopni také doporučit osobní mentory nebo mentorky či specialisty*ky na koučink. 

Cena za celodenní seminář z nabídky je 15.000 Kč + DPH + cestovné

Poptat vzdělávání
Lorem Ipsum is simply dumy text of the printing typesetting industry lorem ipsum.

Semináře a workshopy

Naše připravené semináře a workshopy, které můžete objednat na e-mailu info@c2csolutions.cz. Semináře umíme vytvářet i na klíč, tedy podle požadavků klienta. Každý námi dodaný seminář obsahuje studijní materiály, případně testy po absolvování vzdělávací akce.

Společenská odpovědnost firem (CSR)

Seminář na téma CSR - Společenské odpovědnosti firem vám pomůže v analýze možností, jakým směrem se vydat a jaké aktivity zařadit do svých plánů.

Trend

Reklama, marketing, PR a gender

Seminář, který vám pomůže pochopit provázanost komunikace, reklamy a marketingu ve vztahu ke genderu nebo diverzitě. Vhodné i pro PR komunikaci.

Diverzita pro pozice HR a personální

Seminář je zaměřen na personální oddělení a HR. V rámci semináře se naučíte uvažovat o roli diverzity v personálních a HR procesech (není to jen o WLB).

Obtěžování na pracovišti

Definice obtěžování na pracovišti, nástroje na eliminaci latence tohoto negativního jevu i možné nástroje pro jeho identifikaci. Seminář vhodný pro HR, personální i management.

Žádané

Slaďování - WORK – LIFE – BALANCE

Seminář na téma WLB má za cíl vás provést základním vyjasnění proč WLB, jaké jsou přínosy a praktické ukázky možností, jaké nástroje použít.

Diskriminace na pracovišti

Seminář vhodný jako úvod do problematiky diskriminace nejen z důvodu pohlaví. Seminář je vhodný pro vedoucí i běžné zaměstnance a zaměstnankyně.

Gender a společnost

Základní seminář jako úvod do genderových studií, genderu a souvisejících témat. Seminář je vhodný pro každého, kdo by měl vědět/znát tématik rovných příležitostí žen a mužů.  

Semináře na klíč

Uvedené semináře se dají  vzájemně kombinovat. Zároveň umíme připravit celou "akademii" na téma diverzity pro společnosti, které se chtějí oblasti věnovat do větší hloubky a napříč celou organizací. 

Žádané