O nás

Založeno 2012

Společnost C2C Solutions Group byla založena s cílem posunout trh práce k větší flexibilitě, diverzitě a společenské udržitelnosti. Rovné příležitosti nejsou pouze morálním imperativem, ale také základním pilířem spravedlivé a prosperující společnosti, kterou chceme předat budoucím generacím.

V průběhu let jsme přidávali služby, u kterých jsme identifikovali velký potenciál pro přenos know-how v naší tematické oblasti. Nyní nabízíme: audity a s nimi spojené poradenství, vzdělávání a mentoring, ale také přípravu studijních cest na míru. 

„Podpora práv a postavení žen vede k vyšší produktivitě, novým inovacím a udržitelnosti. Zapojení žen do rozhodování není benefitem, ale logickým krokem na cestě za úspěchem.“

Petra Kubálková, zakladatelka

 

"Jsme připraveni být vašimi partnery při řešení široké škály profesních výzev.
S radostí využijeme naše znalosti a zkušenosti."

Mise

Naše mise je nejen o podpoře rovnosti žen a mužů, ale také o budování udržitelné společnosti. Společně s vámi se budeme zasazovat o rovnost pohlaví prostřednictvím analýzy kvalitativních a kvantitativních dat, návrhu strategií a politik a tvorbou akčních plánů. 

Vize

Naše mise nekončí pouze u dosažení rovnosti pohlaví a udržitelného rozvoje. Chceme být u tvorby férové společnosti, kde rozdílnost je respektovaným rysem, dodržování lidských práv samozřejmostí a svoboda rozhodování o soukromém nebo kariérním životě je základní lidské právo. 

Hodnoty

Naše hodnoty jsou provázané jsou součástí našeho DNA: věříme v rovnost, udržitelnost, inovaci (chyby a nenaplněné potřeby jsou zdrojem i procesem změn), spolupráci (jsme vašimi partnery a podporujeme kmunitu), transparentnost (nejen cenotvorba a rozhodování), držíme závazky (podaná ruka platí).

Timeline

2012
2013
2018

Náš tým

Petra Kubálková

Petra Kubálková

CEO, konzultantka
Jarka Devine Mildorf

Jarka Devine Mildorf

Konzultantka
Alena Líškay Králíková

Alena Líškay Králíková

Konzultantka, CSR
Andrea Buldrová

Andrea Buldrová

Konzultantka, trenérka
Zuzana Rejchová

Zuzana Rejchová

Komunikace
Denisa Boušková

Denisa Boušková

Koordinátorka (rodičovská pauza)