Mentoring pro Aperio – Objev svůj hlas

Zapojili jsme se do mentoringu v projektu „Objev svůj hlas“ neziskové organizace Aperio, což je  navazující projekt úspěšného programu z roku 2022 – Sama ale silná.

Program byl určen sólo rodičům, kteří chtějí změnit něco ve svém okolí, pro ně a komunitu kolem. Cílem bylo pomoci s realizací nápadů a projektů. Sítě získaly mentoring, poradenství, koučování a individuální konzultace s mentorkami. Možnost zapojit se do projektu pro sólo rodiče byla v roce 2023 a aktivity běží do poloviny roku 2024. Aperio začalo projekt s osmi sítěmi z celé ČR. 

Objev svůj hlas

Petra Kubálková mentorovala hned dvě sítě z osmi přihlášených přičemž každá ze sítí musela mít alespoň dva sólo rodiče. 

Prvním z nich je tým Tomáš Firla (vedoucí projektu) a Kateřina Felcmanová z Prahy. Jejich snem je založit komunitní dům pro rodiny s dětmi s různými omezeními. Vzorem je Holandsko, kde existuje systém družstevních komunitních domů, kde bydlí rodiny s dětmi, které potřebují různý stupeň péče. Tomáš sám má velice vážně postiženého syna a jeho motivací je obava o jeho život v okamžiku, kdy on nebude moci.

Druhý projekt v péči mentorky má téma první pomoci – Dej šanci životu. Dohromady se daly sólo matky: Monika Štokrová, Jitka Klezlová Rydvalová (vedoucí týmu) a Simona Vernerová z Ústí nad Labem. Během projektu tým vytvořil web a zrealizoval první kurzy pomoci, které cílí na rodiče i děti. Během mentoringu tým zvládl realizovat prvních deset kurzů.

Aktivity

Hlavním poslání celého týmu bylo udržet všechny sítě při životě a nabídnout jim takové informace a podporu, že dokáží realizovat svůj projekt, nebo jej upraví tak, aby byli schopni bez finančních prostředků a pouze s podporou rodiny, známých a komunity projekt realizovat. 

  • Mentoring a individuální konzultace
  • Poradenství (právo, neziskové organizace atd.)
  • Koučink
  • Networking a síťovací setkání
  • Vybraným sítím pak možnost prezentovat projet v Norsku

„V důsledku přetížení (práce, rodina) je pro sólo rodiče těžké se občansky angažovat, což je dále komplikováno nízkým sociálním kapitálem. Projekt podporuje jejich zájem o své okolí a komunitu a chce jim pomoci k dosažení smysluplné pozitivní změny s cílem snížit přetížení a izolaci sólo rodičů.“

Příjemce: Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

Datum realizace: 2023 – 2024

Finance: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Reg. č. 0011/2021/ACF/4.

Kategorie