Gender a společnost

Školení se zaměřuje na gender, genderové role, společenské role a všechny další aspekty, tématiky. Dotkneme se jak politiky rovných příležitostí a jejich mechanismů, tak identifikace genderových stereotypů. Během školení se účastnice a účastníci seznámí s procesem socializace a zakotvování genderových rolí.

Seminář poskytuje nejen legislativní informace, ale také příklady ze současného světa a je určen všem zaměstnancům a zaměstnankyním, kteří by měli být proškoleni obecné v tématu rovných příležitostí žen a mužů, genderu a diverzitě. 

Témata

Během 1 denního semináře si projdeme následující témata:

Seminář může být upraven podle požadavků klienta a doplněn o další témata nebo konkrétní příklady z praxe. 

"Pokud potřebujete, aby byly plošně akceptovány změny v oblasti firemní kultury, je tento seminář základem pro pochopení proč politiku rovných příležitostí děláte. a proč je třeba akceptovat změny pravidel a komunikace."

Úroveň semináře: základní znaost

Kategorie