Diskriminace na pracovišti

Školení se zaměřuje především na právní předpoklady pro nastavení rovných šancí v zaměstnávání, které vychází i z evropské i české legislativy. Hlavním tématem je diskriminace z důvodu pohlaví, věku a dalších důvodů definovaných legislativou. 

Během školení se účastnice a účastníci seznámí s právní úpravou zákazu diskriminace a navazujícími normami., které se dotýkají pracovního práva.

Témata

Seminář je koncipován na jeden den, ale jsme schopni jej prodloužit tak, abychom druhý den konzultovali podněty z praxe a jejich možná řešení.

Seminář je často upravován nejen v délce konání, ale také rozdělen na část infomační a část praktickou. 

"Pokud potřebujete pokročilejší vhled do problematiky genderu a diskriminace je tento seminář to, co hledáte. Určen je personálnímu, náborovému oddělení, ale také lidem na vedoucích pozicích."

Úroveň semináře: pokročilá znalost

Kategorie