Konference EOED o mikrofinancích

V letech 2013 a 2014 jsme pořádali mezinárodní konferenci EOED Prague = Partnerships for Equal Opportunities and Economic Development. Naším tématem bylo hledání systémové podpory malého a středního podnikání formou mikro půjček a mikroúvěrů. Na oba ročníky konference jsme pozvali zahraniční experty a expertky.

Proč mikrofinance a gender?

Podnikající ženy po celém světě přispívají k ekonomickému růstu a udržitelnému živobytí svých rodin a komunit. Mikrofinance pomáhají ženám z chudých domácností začít nezávislé podnikání v malém (v ČR OSVČ). Mikrofinancování – poskytování finančních služeb „chudým“ podnikatelům udržitelným způsobem – využívá úvěry, spoření a další produkty, jako je mikropojištění, které rodinám pomáhají využívat činnosti vytvářející příjem a lépe se vyrovnávat s riziky. Z mikrofinancování mají prospěch zejména ženy, protože mnoho mikrofinančních institucí (MFI) se zaměřuje na klientky ženského pohlaví. V prostředí České republiky, potažmo Evropy, jsou podnikající ženy zastoupeny ve službách, ale i výrobě a mnoho z nich je šedé zóně OSVČ pracujících pro zaměstnavatele.

Konference EOED Prague 2013 a 2014

Konference EOED otevřela diskuzi na téma mikrofinancování v ČR podle zahraničních vzorů z Jižní Ameriky, Afriky, Asie ale i USA s ohledem na rámec Evropské unie. Odborná konference byla realizována dvakrát (12.9.2013 a 25.9.2014) a byla financována z vlastních zdrojů společnosti C2C Solutions Group ve spolupráci s neziskovou organizací cats2cats. 

EOED pozvala na panel expertky a experty ze Španělska, Velké Británie, Chile, Mexika, Polska, Maroka a zástupkyně EU. Za českou stranu pak Alena Křížková (vědecká pracovnice Akademie věd ČR), Petr Očko (ředitel fondů MPO), Michaela Čapková (ředitelka GLE o.p.s.), Martin Kučera (náměstek EU fondů MPSV), Roman Šiser (Česká inovace), Lucie Mádlová (A-CSR), Ivana Petříčková (Business Leaders Forum), Petr Manda (ČSOB), Markéta Havlová (CzechInvest), Tomáš Havrda (ICA Centre) a další.

A jaký byl výstup EOED Prague?

V rámci konference byl přednesen příspěvek představitelky Evropského investičního fondu s nabídkou programu Progress. Evropská komise transformovala koncept, který funguje v ostatních částech světa, do programu Progress. Alokované finance nejsou určeny přímo podnikatelům, ale vybraným poskytovatelům mikroúvěrů v EU (bankám nebo nadacím), kterým navýší objem peněžních prostředků, které půjčují, aby mohli uspokojit větší počet žadatelů. Progress za tímto účelem: vydává záruky, čímž se s poskytovatelem dělí o riziko možné ztráty.

Shodli jsme se na následujícím:

"Potenciál konceptu pro ČR jsme viděli, a stále vidíme, v mikrofinancování podnikání, které je v mnoha zemích EU odpovědí na sociální vyloučení, sanace opuštěných průmyslových regionů, odliv lidí do měst nebo podpora začínajícím podnikatelům – ženám. Bohužel toto téma nikdo zatím nehodlá koncepčně uchopit."

Od roku 2014 jsme program konzultovali s řadou bank, stejně tak s týme, který následně vytvořil koncept Zonky. V roce 2020 jsme se konečně podíleli na vzniku programu banky Moneta – program EaSI. S týme, který připravoval program jsme sdíleli dat, informace a zkušenosti z oblasti podnikání žen.

Program EaSI – Moneta

Úvěr pro ženy podnikatelky, které podnikají jako OSVČ nebo právnické osoby, vlastnický podíl žen dosahuje minimálně 50 %. Doba splatnosti je až 10 let a úrok 5,9 % p.a. Více zde.

Kategorie