Konference o rovném odměňování: Lze se inspirovat v zahraničí?

Konference na téma odměňování proejktu 22 % K ROVNOSTI

19. září, Liberec

moderace: Pavlína Kvapilová

8.45 – 9.15 Registrace

9.15 –  9.30 Slavnostní zahájení konference

Michaela Marksová, Ministryně práce a sociálních věcí

9.30 – 10.15 Nerovné odměňování v ČR: čísla, příčiny a dopady

Jan Bittner, ekonom, vedoucí Oddělení podpůrných agend, Úřad vlády ČR

Dalibor Holý, ředitel Odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, ČSÚ

Romana Marková Volejníčková, Sociologický ústav AV ČR

Kristýna Pospíšilová, Sociologický ústav AV ČR

Lenka Šťastná, prezidentka Business & Professional Women ČR

10.15 – 10.45 Trh práce a nerovné odměňování

Rudolf Hahn, generální inspektor, Státní úřad inspekce práce

Jitka Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelské, Svaz průmyslu a dopravy

Jana Maláčová, ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí, MPSV

Tomáš Petříček, náměstek člena vlády MPSV

Vít Samek, místopředseda ČMKOS

10.45 – 11.15 Dobrá praxe Švýcarsko

Patric Aerberhard, Federal Office for Gender Equality, Švýcarko

11.15 – 11.30 Pauza na kávu

11.30 – 12.00 Dobrá praxe Německo

Henrike von Platen, Fair Pay Innovation Lab

12.00 – 12.30 Dobrá praxe v zemích EU

Klára Čmolíková Cozlová, genderová expertka

12.30 – 13.30 Oběd

13.30 – 15.30 Možnost přenositelnosti dobré praxe do ČR – debata a reakce českých expertů a expertek, diskuse se zahraničními vystupujícími

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost částkou téměř 85 milionů korun a zabývá se dopady nerovného odměňování na jednotlivce, rodiny, firmy a instituce i společnost jako celek. Všechny nástroje vytvořené v rámci projektu budou zdarma k dispozici na těchto webových stránkách.

Kategorie