Obtěžování na pracovišti

Obtěžování na pracovišti zahrnuje fyzické, verbální, sexuální nebo emocionální obtěžování

Školení zvyšuje schopnost rozpoznat nežádoucí jednání, které narušuje profesionální vztahy na pracovišti a soulad ve vašem pracovním týmu. Naučíme Vás, jak se vyvarovat jednání, které ruší správné fungování uvnitř vaší společnosti a brzdí tak váš náskok před konkurencí. Představíme Vám meze legislativy ČR a EU, seznámíme vás s vašimi povinnostmi a naučíme vás, jak důstojně a v pravý čas zamezit nežádoucímu jednání. Ukážeme Vám, jak si nejlépe osvojit citlivost k takovým tématům, která nežádoucím způsobem ovlivňují vztahy mezi pracujícími a naučit vás, jak s nimi korektně zacházet.

Témata

Seminář je koncipován na jeden den, ale jsme schopni jej prodloužit tak, abychom druhý den konzultovali podněty z praxe a jejich možná řešení.

Seminář je často upravován nejen v délce konání, ale také rozdělen na část infomační a část praktickou. 

"Obtěžování na pracovišti se dostává více do hledáčku firem. Často je skryté. Podle našich zkušeností je obtěžování obestřeno řadou nepravd, vtipů a milných představ o otevírání dveří. Jeho existence na pracovišti je odmítána."

Úroveň semináře: základní znalost

Kategorie