Diverzita pro pozice HR a personálních oddělení

Školení je zaměřeno na hlavní obsah personalistické práce. Zaměřuje se na témata, která se týkají nastavování procesů v HR a personalistice.

Ukážeme Vám, jak vaši personální agendu obohatit o novou perspektivu a zefektivnit její fungování. Tento kurz zásadním způsobem přispívá k rozvinutí citlivosti na genderová témata a využití možností moderní personalistické práce na konkrétních pracovištích. 

Témata

Seminář je koncipován na jeden den, ale jsme schopni jej prodloužit tak, abychom druhý den konzultovali podněty z praxe a jejich možná řešení.

Seminář je často upravován nejen v délce konání, ale také rozdělen na část infomační a část praktickou. 

"Kurz je určen pro HR a personální oddělení. Jeho smyslem je sdílet dobrou praxi, postupy a nástroje, které fungují v jiných firmách. Pokud máte již základ pro rovné příležitosti, tento kurz vám pomůže rozvíjet vaši firmu dál."

Úroveň semináře: pokročilá znalost

Kategorie