Reklama, marketing, PR a gender

Komunikační dovednosti patří k základní výbavě sociálních pracovnic a pracovníků. Přesto gender nebývá ústředním tématem a hlavním předmětem vzdělání pracovníků v sociální oblasti. Naše školení poskytuje praktické zvládnutí dovedností komunikace ve vztahu ke klientkám a klientům, kteří často vykazují velmi specifické reakce vzhledem k vlastnímu genderovému nastavení. Naučíme vás jak porozumět těmto predispozicím a snáze komunikovat s vašimi klientkami a klienty. 

Kromě komunikace vás provedeme i pravidly pro marketing a reklamu, která není zatížena genderovými stereotypy. 

Témata

Seminář je koncipován na jeden den, ale jsme schopni jej prodloužit tak, abychom druhý den konzultovali podněty z praxe a jejich možná řešení.

Seminář je často upravován nejen v délce konání, ale také rozdělen na část infomační a část praktickou. 

"Během semináře vám nasdílíme pravidla a příklady dobré praxe, jak komunikovat nebo oslovovat vaší cílovou skupinu ať už máme na mysli interní (naši lidé) nebo externí (naši klienti)."

Úroveň semináře: základní znalost

Kategorie