Společenská odpovědnost firem (CSR)

CSR patří k trendům, které se již plně zakotvily v České republice. Jak lze naplňovat požadavky normy ISO 26000 o Společenské odpovědnosti firem, jaká jsou pravidla a nástroje pro CSR aktivity a kde je rovné zacházení v normě zakotveno, to vše jsou témata tohoto semináře.

Témata

Seminář je koncipován na jeden den, ale jsme schopni jej prodloužit tak, abychom druhý den konzultovali podněty z praxe a jejich možná řešení.

Seminář je často upravován nejen v délce konání, ale také rozdělen na část infomační a část praktickou. 

"Pokud máte ambice projít auditem CSR, nebo se chcete připojit do VIP skupiny firem, které mají CSR aktivity nastaveny na nejlepší úrovni, rádi vám pomůžeme."

Úroveň semináře: základní znalost, případně pokročilá dle preferencí

Kategorie