Podpora kariérního růstu žen

Podpora kariérního růstu

Autorka: Petra Kubálková

Tento manuál vznikl v rámci projektu “Rozbít skleněný strop: podpora kariérního růstu žen“, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Projekt se zaměřoval na podporu zaměstnavatelů v jejich snahách rozvíjet kariérní růst žen a manuál je nástrojem, jak zaměstnavatelům pomoci pochopit dynamiku a souvislosti genderových stereotypů působících na kariérní růst žen. Společnost C2C Solutions Group se podílela na tvorbě workshopů a manuálu pro zaměstnavatele. Příjemcem grantu byla nezisková organizace Gender Studies.

 

Kategorie