cats2cats vydaly publikaci Ženy a česká společnost

Pod názvem ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST (PEKING +20) byla vydána již druhá stínová zpráva, která hodnotí, jak ČR zavádí do praxe závazky plynoucí z mezinárodní úmluvy známé jako Pekingská akční platforma. Naše společnost finančně podpořila vydání publikace.

Autorský tým: Mgr. Lucie Benešová, JUDr. Barbara Havelková, LL.M., DPhil (Oxon), Mgr. Petra Havlíková, Bc. Zuzana Holakovská, Mgr. et Mgr. Jaroslava Devine Mildorf, Mgr. Alžběta Možíšová, Mgr. Míla O’Sullivan, Ing. Blanka Šimůnková, M. A., Mgr. Tereza Wennerholm Čáslavská

ISBN 978-80-260-9758-7

Titulka

Kategorie