Pro město Jilemnice realizujeme vzdělávání na téma Slaďování práce a rodiny.  Původní plán byl realizovat dvě celodenní školení, která byla naplánována na březen a duben 2020.

Člověk míní a plánuje a COVID-19 mění. Vzhledem k tomu, že školení nemohla být realizována připravili jsme online vzdálávání, studijní materiály a praconí sešit. Na všem špatném je něco dobré, město Jilemnice bude moci použít materiály i v budoucnu, rozhodlo se je zařadit do vzdělávacího plánu všech pracovníků a pracovnic města. Jsme rádi, že jsme projekt dokázali realizovat i v tak neobvyklé době.

INFORMACE O PROJEKTU

Příjemce: Centrum Kašpar

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006186

Termín realizace: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2020

Projekt vyrovnává šance na kariérní růst zaměstnaných žen a mužů. Zlepšuje podmínky v oblasti slaďování soukromých a pracovních rolí, oslabuje nerovnosti a zažité stereotypy na téma genderu v prostředí veřejné správy.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.