Aktuální rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR

Publikace se věnuje nerovnému odměňování žen a mužů v ČR. Podle statistik se Česká republika se v rámci Evropské unie řadí ke skupině zemí s nejvyšším rozdílem v odměňování
žen a mužů. Podle posledních dostupných dat z Eurostatu za rok 2015 činí průměrný rozdíl v odměňování žen a mužů v EU-28 16,3 % a rozdíl v ČR 22,5 %.  Nevyrovnané odměňování žen a mužů přispívá k udržování statusu quo dělby práce dle pohlaví v rodinách i na pracovním trhu.

Autorky publikace: AlenaKřížková, MartaVohlídalová, KristýnaPospíšilová, HanaMaříková

Tato publikace vznikla v rámci projektu Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0003702) financovaného z Evropského strukturálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Publikaci není možné citovat.

Kategorie