Rovná šance pro město Jilemnice

Pro město Jilemnice jsme realizovali vzdělávání na téma Slaďování práce a rodiny.  Původní plán byl realizovat dvě celodenní školení, která byla naplánována na březen a duben 2020.

Vzhledem k pandemii COVID-19 nemohla být realizována připravili jsme online vzdělávání, studijní materiály a pracovní sešit. Na všem špatném je něco dobré, město Jilemnice bude moci použít materiály i v budoucnu, rozhodlo se je zařadit do vzdělávacího plánu všech pracovníků a pracovnic města. Jsme rádi, že jsme projekt dokázali realizovat i v tak neobvyklé době. Původní plán byl realizovat dvě celodenní školení, která byla naplánována na březen a duben 2020.


O projektu

Příjemce: Centrum Kašpar

Termín realizace: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2020

Finance: Operačního programu Zaměstnanost, CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006186

Kategorie