Životy žen a mužů v Evropě 2017

Český statistický úřad vydal publikaci Životy žen a mužů v Evropě.

Tato digitální publikace obsahuje krátké texty, interaktivní vizualizační nástroje, infografiku, fotografie, atd. Byla vytvořena Eurostatem ve spolupráci s národními statistickými úřady členských států EU a zemí ESVO a je dostupná ve většině jejich úředních jazyků.

Publikace má tři kapitoly:

  • Žijeme, rosteme, stárneme… : Tato kapitola se zaměřuje na demografii a zdraví, například včetně údajů o délce života, samostatně žijících matkách a otcích a o tom, jak vnímáme své zdraví. Tato kapitola ukazuje také, že navzdory rozdílům mezi námi, jsou ženy i muži se svým životem stejně spokojeni.
  • Učíme se, pracujeme, vyděláváme… : Tato kapitola zahrnuje data o úrovni vzdělání, sladění pracovního a rodinného života, práci na plný a částečný úvazek, rozdílech mezi platy žen a mužů, manažerkách a manažerech, atd. Poukazuje nejen na strukturální rozdíly, ale i na nerovnost mezi ženami a muži.
  • Jíme, nakupujeme, surfujeme na internetu, žijeme společenským životem… : Tato část se zaměřuje na stravovací a sociální návyky, volnočasové aktivity a chování na internetu zahrnující například data o kouření a konzumaci alkoholu, indexu tělesné hmotnosti, návštěvnosti kina, využívání sociálních sítí a online nakupování. Závěrečná část je věnována péči o děti, domácím pracím a vaření.
Doma, v práci, ve škole…
Život žen a mužů v Evropě

Kategorie