Mentoring v USA

Mentoring je profesionální vztah dvou osob založený na vzájemné důvěře, kdy mentor či mentorka předává své zkušenosti a znalosti a může působit jako průvodce mentee (osoba spolupracující [...]